За собствениците на коне, предлагаме целогодишен или сезонен престой за тяхните любимци. Предлагаме самостоятелни боксове 3*3 м, с автоматични поилки. Всекидневна грижа от опитни коняри. Професионално и добро отношение към животните. За повече информация можете да позвоните на 0885919788