Ездата на пони в манеж е подходяща за най-малките ни посетители, които правят своите първи стъпки в конния спорт. Ездата протича спокойно и под формата на игра, а децата стават истински приятели с малките понита.